• Các lĩnh vực Tổng công ty viễn thông MobiFone đang quan tâm:
  • Hệ thống giải pháp, dịch vụ tích hợp với thiết bị đầu cuối (M2M)
  • Thương mại điện tử (Mobile E-Commerce)
  • Quảng cáo trên di động (Mobile Advertising)
  • Giải pháp, ứng dụng trên di động (Mobile Application)
  • Giải pháp, dịch vụ cho nhóm khách hàng doanh nghiệp (Enterprise Solution)
  • Dịch vụ cộng đồng (y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn)
 • Nguyên tắc hợp tác:
  • MobiFone khuyến khích hợp tác cung cấp các dịch vụ chưa được cung cấp trên mạng MobiFone.
  • Đối với các dịch vụ đã được cung cấp trên mạng MobiFone, đối tác cần làm rõ sự vượt trội của dịch vụ mới so với dịch vụ đã được cung cấp.
 • Yêu cầu đối với các đối tác của MobiFone:
  • Giấy phép kinh doanh
  • Năng lực tài chính
  • Bản quyền nội dung số, bản quyền giải pháp
  • Kinh nghiệm cung cấp nội dung số
  • Kiến trúc hệ thống và mô hình kết nối kĩ thuật
 • Đầu mối liên hệ:

Ban Dịch vụ Đa phương tiện & Giá trị gia tăng – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Địa chỉ: Tòa nhà MobiFone, Số 1 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Mobile: 04 32242803

Email: anh.hoang@mobifone.vn